Demariopiskelijat viestii

Kannanotot

Vapaasta sivistystyöstä leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa

Puheenjohtajan kannanotto: Kuka kirittää tulevaa hallitusta opiskelija-asioissa?

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt lausuvat: Puoluepolitiikka osaksi demokratiakasvatusta

Liittokokouksen julkilausuma: Konkreettisia tekoja kouluväkivallan ehkäisemiseksi!

Demariopiskelijat vastustaa jyrkästi Sivistan esitystä lukukausimaksujen käyttöönotosta! 

Hallituksen on kannettava vastuuta myös opiskelijoista!

Kokoomusopiskelijat ja Demariopiskelijat: Keskustan koulutuspolitiikka on silkkaa utopiaa!

Lukukausimaksut tuhoavat tasa-arvoisen yhteiskunnan!

Opiskelijoiden sosiaaliturva ei ole vain työllisyyskysymys