Hallitus, älä unohda Suomen huomisen tekijöitä, eli opettajaopiskelijoita

Hyvää kansainvälistä opettajien päivää!

Tulevana luokanopettajana olen erityisen huolissani hallituksen kaavailemista koulutusleikkauksista ja työelämän heikennyksistä. Näistä monet osuvat myös omalle kohdalleni. Luokanopettajan opintoihin kuuluu monia pitkiä harjoitteluja, jotka ovat yliopistojen alaisuudessa toimivissa harjoittelukouluissa, eli Normaali koulussa tapahtuvia palkattomia harjoitteluja. Korkeakoulujen rahoitusmallissa myös opettajan koulutuslaitoksen osalta tarvitsisivat laajaa tutkimusta, jotta sen yhteiskunnallinen arvo tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin.

Opettajaharjoitteluissa opimme tärkeitä taitoja, jotka antavat valmiudet opettajalle ymmärtää oman pedagogisen vastuun ja vapauden. Hallituksen opintorahaan ja asumistukeen liittyvät heikennykset tulevat vaikuttamaan myös opiskelijoiden kykyyn suorittaa harjoittelut, kun opintorahan indeksit jäädytetään ja asumistuesta leikataan. Etenkin niiden opiskelijoiden osalta tilanne on hankala, joille lisälainan ottaminen ei ole houkutteleva vaihtoehto, ja harjoittelun aikana työnteko on käytännössä mahdotonta. Hallituksen toteamus työntekemisestä opintojen ohella ei ole mahdollista, sillä opetusharjoittelu vaatii useimmiten opiskelijoilta kaiken käytössä olevan henkisen, fyysisen ja ajallisen resurssin. Etenkin useamman kuukauden mittaisten harjoittelujen osalta huoli omasta toimeentulosta luo lisä painetta, niin se ei ainakaan lisää alan houkuttelevuutta.

Ammattitaitoiset opettajat ovat Suomen ehdoton lippulaiva ja ylpeyden aihe maailmalla, mutta entistä useammalta työelämässä ensiaskeleita ottavalta opettajalta, olen kuullut huolestuttavaa viestiä alanvaihdon pohdinnoista työn valtavan kuormittavuuden. Toinen epäreilu odotusarvo, etenkin vastavalmistuneiden opettajien osalta on, että heidän on oltava valmiita tekemään työtään vajaalla palkalla, eli ilman kesälomakorvausta. Tämä on usein kuntien säätökeino, kun opettajan sijaisuuksien palkataan vain yhden lukukauden mittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja jätetään kesäksi työttömäksi työnhakijaksi, vaikka samalla työnantajalla saattaisikin jatkua uusi työsopimus seuraavan syksynä.

Hallituksen työelämään kohdentamat heikennykset, etenkin määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisen helpottaminen sekä kuntien rahoitukseen kohdistuvien taloudelliset leikkaukset herättävät huolta meidän opettajaopiskelijoiden parissa. Samoin kuin aikuiskoulutustuen lakkautus, jonka avulla olemme saaneet päteviä osaajia niin varhaiskasvatukseen ja erityisopetuksen tarpeisiin. Osaajapula näillä aloilla on valtava samoin, kun huoli tulevaisuuden mahdollisuuksista lähteä opiskelemaan näitä pätevöittäviä koulutuksia.

Toivon, että hallitus harkitsee tarkasti millaisia toimia ovat tekemässä Suomen talouden pelastamisen nimissä. On tärkeää arvioida miten talouden luvut vaikuttavat aidosti ihmisten arkeen. Meillä ei ole varaa siihen, että maamme ylpeydenaihe, eli osaavat opettajat uupuvat tai turhautuvat riittämättömien resurssien vuoksi.

Mari van den Berg

Demariopiskelijoiden puheenjohtaja