Kutsu 56. Liittokokoukseen

Kutsu Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n 56. liittokokoukseen

 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 56. liittokokous pidetään 2.-3.12.2023 Tampereella. Ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa lauantaina 2.12. klo 10.00, lounas klo 11.00  ja kokous avataan kello 12.00.

 

Liittokokouksesta määrätään liiton sääntöjen kahdeksannessa pykälässä Varsinainen liittokokous. Sääntöjen mukaisesti liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

  • käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 2022
  • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liiton varainhoito edelliseltä kalenterivuodelta 2022
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  • käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta 2024 varten
  • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, kaksi liittohallituksen varapuheenjohtajaa, liittohallituksen kuusi varsinaista jäsentä ja 1-6 varajäsentä seuraavaa vuotta 2024 varten
  • valitaan liiton tilintarkastajat ja näiden varahenkilöt seuraavaksi vuodeksi 2024
  • määrätään jäsenmaksut jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille seuraava vuotta 2024 varten
  • käsitellään liittohallituksen liittokokoukselle valmistelemat ohjelma-asiakirjat
  • käsitellään liittokokoukselle jätetyt aloitteet
  • käsitellään liiton strategian päivittäminen vuosille 2024-2026

 

Ilmoittautuminen äänivaltaiseksi kokousedustajaksi

 

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät liiton henkilöjäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen viimeistään 1.11.2023 klo 23.59. Ilmoittautumislinkki!

 

Liittokokouksen hinta on henkilöjäsenelle 60€ (sis. majoitus, ruokailut, matkat ja iltaohjelma). Henkilöjäsenille, jotka eivät tarvitse majoitusta tai matkoja kokouksen hinta on 30€.

 

Huomaathan, että jos haluat liiton tarjoamat palvelut (majoitus, matkat, ruokailut ja iltaohjelma) ei sinulla saa olla rästissä osallistumismaksuja muista Demariopiskelijoiden tapahtumista. Jos epäilet, että sinulla olisi rästimaksuja, tai jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteyttä pääsihteeriin (susan.saarinen@sonk.fi).

 

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti myös osastot voivat lähettää liittokokoukseen edustajia, mutta näillä edustajilla on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Osastojen tulee ilmoittaa lähettämistään edustajista pääsihteerille (susan.saarinen@sonk.fi) viimeistään 1.11.2023. Tämän jälkeen ilmoitetuille edustajille ei voida taata majoitusta. Liittokokouksen hinta osastojen lähettämille edustajille on 55€ (sis. majoitus, matkat, ruokailut ja iltaohjelma). 

 

Aloiteoikeus

 

Liiton sääntöjen § 11 Liittokokouksen aloiteoikeus ja vaalitapa mukaisesti liiton henkilöjäsenillä ja osastoilla on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Aloitteet tulee toimittaa sähköpostitse (toimisto@sonk.fi) viimeistään 1.11.2023. Katso täältä lyhyt ohje aloitteen muotoiluun.

 

Kokousasiakirjat

 

Sääntöjen mukaan kokouksen esityslista ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat toimitetaan kokouksen äänivaltaisille osallistujille sähköisesti viimeistään 17.11.2023 ja lista liittokokouksen osallistujista viimeistään 10.11.2023.

 

Lisätietoja liittokokouksesta antaa liiton pääsihteeri (paasihteeri@sonk.fi, 041 7082861)

 

Nähdään liittokokouksessa!

 

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry

Puheenjohtaja Mari van den Berg

Pääsihteeri Susan Saarinen