Todistusvalinta lisää epäoikeudenmukaisuutta

Lukion tehtävä on olla yleissivistävä. Tällä hetkellä lukiossa vain päntätään
ylioppilaskirjoituksiin, jotta saadaan tarpeeksi hyvät arvosanat todistusvalintaan varten.
Ylioppilaskirjoitukset ovat heikentäneet lukion yleissivistävää tehtävää. Tämän lisäksi
korkeakoulujen käyttämä todistusvalinta on asettanut toiselta asteelta valmistuneet hyvin
eriarvoiseen asemaan. 15-vuotiaan hakuvalinnat yläasteen yhdeksännen luokan keväällä
tulevat vaikuttamaan, miten helposti toisen asteen jälkeen hän voi pyrkiä korkeakouluihin.

Yhteiskunnan tulisi antaa nuorten rauhassa antaa miettiä minkälaisen tulevaisuuden he
haluavat itselleen eikä liian aikaisin laittaa nuoria valitsemaan polkua mitä kulkea. Jos 15-
vuotias nuori, joka haki opiskelemaan ravintola-alalle haluaa parin työvuoden jälkeen pyrkiä
korkeakouluun, niin se on huomattavan hankalaa, kun pienempi osa valitaan enää
pääsykokeilla. Samalla hänen ikätoverinsa, jotka valitsivat mennä lukioon pääsevät
todistusvalinnalla suoraan korkeakouluun, koska he valitsivat 15-vuotiaana mennä lukioon.

Ylioppilaskirjoituksista luopuminen auttaisi korkeakouluja ottamaan takaisin pääsy- ja
soveltuvuuskokeet, jotka ovat reilu valinta kaikille toiselta asteelta valmistuneille. Samalla
lukiossa opiskelevat saisivat valita vapaasti mielenkiinnon kohteita kuten esimerkiksi vieraita
kieliä, taide- ja taitoaineita. Tämä olisi hyvä alku yleissivistyksen kunnianpalautukselle.

 

Wille Jäntti