Ehdokasblogi Outi Mikkola: Opiskelumyönteinen työpaikka kannustaa opiskelemaan työelämän ohessa

Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat koko ajan. Koulutuksen järjestäjät miettivät tällä hetkellä, millaista osaamista Suomi tarvitsee vuonna 2030 Millaiset opetussuunnitelmat vastaavat tähän osaamistarpeeseen? Miettivätkö työnantajat tätä kysymystä? Tarjoaako työelämä valmiuksia oman osaamisen kehittämiseen myös tulevaisuudessa?

Mielestäni jatkuva oppiminen on kaiken ydin ja koulutuksen avulla on mahdollisuus kehittää omaa ammatti-identiteettiään sekä työelämävalmiuksia. Valmistuin Humanistisesta ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogiksi jouluna 2016, jonka jälkeen sain ensimmäisen vakituisen työsuhteeni. Jo opintojen aikana minulle oli selvää, että AMK-tutkinto ei riitä. Aloin selvittämään, mitä kaikkea YAMK-tutkinto vaatii.

Aikaisemmin YAMK-koulutukseen hakiessa vaadittiin kolmen vuoden työelämäkokemus, mutta uudistuksen jälkeen riittää enää kahden vuoden kokemus. Tämä on mielestäni erittäin hyvä uudistus, joka mahdollistaa sen, että pääsee takaisin koulunpenkille aika nopeasti edellisistä opinnoista. Vaihdoin työpaikkaa ja päätin keväällä 2020 hakea YAMK yhteisöpedagogikoulutukseen, joka on täysin monimuotona toteutettu koulutus. Osallistuin valintakokeeseen ja tulin valituksi. Valintakokeen lisäksi pisteisiini vaikutti AMK-opinnäytetyön arvosana, josta sain täydet pisteet. Kaivoin siis haalarit esille, ostin opiskelijakunnan jäsenyyden ja hyödynsin heti opiskelija-alennukset.

Opinnot alkoivat syksyllä 2020 ja koronan takia kaikki luennot sekä webinaarit ovat olleet etäyhteydellä. Sovimme kerran ryhmätyöporukan kanssa tapaamisen, joten olen nähnyt viisi opiskelutoveria “livenä”. Etätoteutus helpotti osallistumistani luennoille, sillä opiskelupaikka sijaitsee Helsingissä ja minä asun Tampereella. Opintojen alussa koin olevani erittäin etuoikeutetussa asemassa, sillä tunsin entuudestaan kaikki Humakin käyttämät järjestelmät ja toimintatavat. Ryhmätöissä pääsin loistamaan oman tietotaitoni ansiosta ja pystyin neuvomaan opiskelukavereita omasta mielestäni helpoissa kysymyksissä. Meidän opiskeluryhmässämme on eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia henkilöitä, jolloin myös substanssiosaamiseni oli hyvällä tasolla: tunsin keskeisimmät käsitteet ja pystyin hyödyntämään oppimaani heti työelämässä. Perustietotekniset taidot olivat vaadittavalla tasolla, jolloin opiskelujen aloitus sujui erittäin hyvin.

Opintojen ja työn yhdistäminen ei ole aina helppoa, mutta itse teen paljon opiskelutehtäviä suoraan omaan työhöni, jolloin ne edistävät arjen sujuvuutta. Iso merkitys on myös työnantajan suhtautumisella opiskeluihin työelämän ohella. Saan osan opiskelupäivistä palkallisina ja opinnäytetyön tilaajaorganisaationa toimii työnantajani. Erityisen hienoa on ollut se, kuinka työyhteisössä arvostetaan kouluttautumista ja oman osaamisen kehittämistä. Mielestäni on todella arvokasta, että työelämän ohella pystyy opiskelemaan.

Kannustan sinua olemaan rohkea, hae opiskelemaan työelämän ohella ja kysy työnantajalta suhtautumisesta opiskeluiden ja työn yhdistämiseen. Kannustan myös siihen, että pyrit aloittamaan uudet opinnot heti, kun olet hakukelpoinen seuraaviin opintoihin! Oppimisen jano ei sammu!

Outi Mikkola
Kuntavaaliehdokas, Tampere
YAMK Yhteisöpedagogiopiskelija