Ehdokasblogi Hanna Kivimäki: Opiskelijat eivät ansaitse pelkästään asuntoja, vaan myös kodin

Kunnilla on suuri valta vaikuttaa kaupunkien opiskelijavetovoimaan kaupunkisuunnittelun keinoin. Edullisempien tonttien tarjoaminen on kriittistä niin suurkaupungeissa kuin suurissa opiskelijakaupungeissa. Kaupunkien vetovoimaan vaikuttavat monet tekijät, mutta T-Median Vetovoima&Vaikutus-tutkimuksessa voittajaksi nousseen Tampereen vetovoiman yksi selittävä tekijä on vahva korkeakouluyhteisö.

Opiskelija-asuntojen tarjoaminen opiskelijoille on keino ehkäistä opiskelijoiden velkaantumista ja vastata opiskelijoiden ahdinkoon, sillä moni opiskelija elää Suomessa köyhyysrajan alapuolella. Suomessa ei ole virallista köyhyysrajaa, mutta Tilastokeskuksen mukaan pienituloiseksi lasketaan henkilöt, joiden tulot ovat alle 60% kaikkien kotitalouksien mediaanituloista. Viime vuosina niin kutsuttu köyhyysraja on Suomessa ollut n 1200 euroa asuinpaikasta riippuen.

Q-Tutkimuksen tekemän kyselyn (2018) mukaan korkeakouluopiskelijoilla on käytössään keskimäärin vajaa 900 euroa kuukaudessa. Suurkaupungeissa vapailta markkinoilta hankittu asunto voi olla lähes 900 euroa. Siksi opiskelija-asuntojen tarjoaminen on kriittistä opiskelijoiden taloudellisen tilanteen ja jaksamisen tukemisen kannalta.

Opiskelija-asunnot eivät voi olla vain soluja, vaan tarjolla täytyy olla myös yksiöitä ja perheasuntoja. Opiskelija-asumisessa pitäisi siis huomioida opiskelijoiden toiveet asumismuodoista. Tilastokeskuksen mukaan kaikista suomalaisista lähes 45% asuu yksin ja määrä on ollut vakaassa kasvussa viimeisen kymmenen vuoden ajan: “Vuonna 2009 alle 30-vuotiaista 20 prosenttia asui yksin, kun vuonna 2019 yksinasuvien osuus ikäryhmästä oli 27 prosenttia. Asumistuen muutos vuonna 2017 näyttää olevan yhteydessä nuorten yksin asumisen yleistymiseen, alle 30-vuotiaiden yksinasuminen kasvoi erityisesti muutoksen jälkeen.”

Asuntorakentamista suunnitellessa täytyy huolehtia että asuinalueet eivät eriydy, vaan kaupungin eri osissa on tilaa jokaiselle. Suunnittelussa täytyy huolehtia luonnon läheisyydestä, hyvistä palveluista ja mahdollisuuksista liikkua julkisilla kulkuneuvoilla. Opiskelija-asuntosäätiöillä ja asuntorakentajilla on mahdollisuus luoda opiskelija-asuntoalueista viihtyisiä ja yhteisöllisiä alueita, jossa tarjolla on yleisten palvelujen lisäksi myös harrastetiloja, kuntoilu- ja opiskelutiloja. Opiskelijat eivät ansaitse pelkästään asuntoja, vaan myös kodin.

Hanna Kivimäki
Kuntavaaliehdokas, Helsinki
Kulttuurituotannon opiskelija, Metropolia AMK