Koulut on pidettävä auki! – etäopetuksen on oltava vasta viimeinen vaihtoehto


Viime viikkoina koronatilanne on jälleen pahentunut ympäri Suomen. Tilanne on heikentynyt varsinkin Suomen suurimmissa kaupungeissa. Samalla kun koronapandemia on pahentunut, julkiseen keskusteluun on jälleen noussut mahdollisuus laajamittaisen etäopetuksen käyttöönotosta peruskoulussa ja toisella asteella. Etäopetus on jo käytössä useissa yliopistoissa, sekä ammattikorkeakouluissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti viime keskiviikkona 5.1. peruskoulujen ja toisen asteen siirtymistä etäopetukseen valtakunnallisesti. Koko maan siirtymisellä etäopetukseen olisi kuitenkin valtavia terveydellisiä ja sosiaalisia kustannuksia, joiden hinnan joutuisivat maksamaan ennen kaikkea nuoret koululaiset. Emme halua lisää koulutusvelkaa!

Etäopetuksella on tutkitusti ollut vakavia seurauksia niin toisen asteen kuin korkeakouluopiskelijoidenkin mielenterveyteen ja jaksamiseen. Samalla monien koululaisten oppimistulokset ovat heikentyneet. Näistä ja useista muista syistä johtuen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vastustanut Sosiaali- ja terveysministeriön avausta. THL:n mukaan etäopetukseen siirtyminen ei parantaisi kovinkaan paljon koronatilannetta, lisäksi kokonaishaitat ovat liian suuret verrattuna hyötyihin. Demariopiskelijat puoltaa THL:n arviota tilanteesta. Tartuntatapauksien määriä kouluissa pystyttäisiin vähentämään ilman etäopetukseen siirtymistä esimerkiksi tehokkaammalla testauksella ja rokotuskattavuuden kasvattamisella.

Koronaministeriryhmä vastusti perjantaina 7.1. STM ehdotusta valtakunnallisesta etäopetukseen siirtymisestä. Tämä on oikea päätös! Päätöksen seurauksena vastuu etäopetuksen käyttöönottamisesta kuitenkin siirtyy nyt eri alueiden alueellisille viranomaisille. Useilla alueilla huolena on, että aluehallintoviranomaisten rajoitukset kohdistetaan muiden kohteiden, esimerkiksi ravintoloiden sijasta juuri kouluihin ja opetukseen. On kohtuutonta jos meillä on pian tilanne, että ravintolaan saa mennä, kouluun ei!

Demariopiskelijat haluaa muistuttaa hallitusta sen omasta periaatteellisesta linjauksesta, jonka mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistetaan rajoituksia vasta viimesijaisena keinona. Periaatteellinen linjaus on tärkeä, siksi siitä on pidettävä kiinni nyt ja jatkossa. Demariopiskelijat vaatii lisäksi kaikilta aluehallintoviranomaisilta sitä, että etäopetukseen liittyvät haitat otetaan vakavasti, ne tiedostetaan laajasti ja, että etäopetukseen siirtyminen on vasta viimeinen keino taistelussa koronapandemiaa vastaan. Jokaisella lapsella on oikeus päästä lähikouluun!

 

Lisätietoja:
Timo Keisala
Puheenjohtaja
Demariopiskelijat
timo.keisala@sonk.fi
±358 45 11292999