Kutsu Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n 54. liittokokoukseen

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 54. liittokokous pidetään 6.-7.11.2021 Oulussa. Ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa lauantaina 6.11. klo 11.00, lounas klo 12.00  ja kokous avataan kello 13.00.

Liittokokouksesta määrätään liiton sääntöjen § 8 Varsinainen liittokokous. Sääntöjen mukaisesti liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 2020
  • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liiton varainhoito edelliseltä kalenterivuodelta 2020
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  • käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta 2022 varten
  • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, kaksi liittohallituksen varapuheenjohtajaa, liittohallituksen kuusi varsinaista jäsentä ja 1-6 varajäsentä seuraavaa vuotta 2022 varten
  • valitaan liiton tilintarkastajat ja näiden varahenkilöt seuraavaksi vuodeksi 2022
  • määrätään jäsenmaksut jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille seuraava vuotta 2022 varten
  • käsitellään liittohallituksen liittokokoukselle valmistelemat ohjelma-asiakirjat
  • käsitellään liittokokoukselle jätetyt aloitteet
  • käsitellään liiton uusi strategia vuosille 2022-2026

Ilmoittautuminen äänivaltaiseksi kokousedustajaksi

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät liiton henkilöjäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen viimeistään 7.10.2021. Ilmoittautumislinkki!

Liittokokouksen hinta on henkilöjäsenelle 60€ (sis. majoitus, ruokailut, matkat ja iltaohjelma). Henkilöjäsenille, jotka eivät tarvitse majoitusta tai matkoja kokouksen hinta on 30€.

Huomaathan, että jos haluat liiton tarjoamat palvelut (majoitus, matkat , ruokailu ja iltaohjelma) ei sinulla saa olla rästissä osallistumismaksuja muista Demariopiskelijoiden tapahtumista. Jos epäilet, että sinulla olisi rästimaksuja, tai jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteyttä pääsihteeriin (aleksanteri.gustafsson@sonk.fi).

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti myös osastot voivat lähettää liittokokoukseen edustajia, mutta näillä edustajilla on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Osastojen tulee ilmoittaa lähettämistään edustajista pääsihteerille (aleksanteri.gustafsson@sonk.fi) viimeistään 7.10.2021. Tämän jälkeen ilmoitetuille edustajille ei voida taata majoitusta. Liittokokouksen hinta osastojen lähettämille edustajille on 60€ (sis. majoitus, matkat, ruokailut ja iltaohjelma). 

Aloiteoikeus

Liiton sääntöjen § 11 Liittokokouksen aloiteoikeus ja vaalitapa mukaisesti liiton henkilöjäsenillä ja osastoilla on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Aloitteet tulee toimittaa sähköpostitse (toimisto@sonk.fi) viimeistään 7.10.2021. Katso täältä lyhyt ohje aloitteen muotoiluun.

Kokousasiakirjat

Sääntöjen mukaan kokouksen esityslista ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat toimitetaan kokouksen äänivaltaisille osallistujille sähköisesti viimeistään 22.10.2021 ja lista liittokokouksen osallistujista viimeistään 15.10.2021.

Lisätietoja liittokokouksesta antaa liiton pääsihteeri (aleksanteri.gustafsson@sonk.fi, 045 2775070)

Nähdään liittokokouksessa!

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry

Puheenjohtaja Ville Kurtti

Pääsihteeri Aleksanteri Gustafsson

Helsingissä 3.9.2021