Liittohallitus vuodelle 2021 on järjestäytynyt

SONK:in liittohallitus järjestäytyi 10.1.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n liittohallitus kokoontui etänä viikonloppuna 9.-10.1. suunnittelemaan järjestön tulevaa toimintaa sekä järjestäytymiskokoukseen. Liiton puheenjohtajana aloittaa Ville Kurtti.

”Alkanutta vuotta tulee varmasti yhä monin tavoin määrittelemään korona ja sen vaikutukset. Tämän takia on tärkeää, että aktiivinen opiskelijaliike pitää esillä erityisesti opiskelijoiden toimeentulon haasteita sekä hyvinvointiin panostamista. Lisäksi kuntavaaleissa myös opiskelijoiden ääni tulee saada kuuluviin, erityisesti korkeakoulukaupungeissa.” Kurtti toteaa.

”Tämä vuosi tulee varmasti suurelta osin kulumaan viime vuoden tavoin poikkeuksellisissa oloissa, mutta viime vuodesta paljon oppineena uskon, että tänä vuonna tulemme löytämään entistä enemmän uudenlaisia tapahtumia ja tapoja osallistaa jäseniämme entistä paremmin. Uskon liittohallituksen uuden vastuujaon antavan myös liittohallituksen jäsenille entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua toiminnan suunnitteluun sekä toteuttamiseen” Kurtti jatkaa.

Varapuheenjohtajille nimettiin sektorit, joiden alueista he vastaavat puheenjohtajalle. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Katariina Henttonen johtaa kuluvana vuonna viestinnän kehittämistä ja liittohallituksen viestintätiimiä. Lisäksi hänen sektorilleen kuuluvat edustajistovaalit, kansainvälinen toiminta, poliittinen valmistelu sekä Debatti-lehti. Viestinnän kehittämisessä tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota suunnitelmallisuuteen ja valmistellaan kuvapohjia sekä liiton, että osastojen käyttöön. Henttosen sektoriin kuuluvat edustajistovaalit puolestaan tulevat olemaan vuoden suurin projekti, jossa sekä liitto, että osastot tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä vaalivoiton saavuttamiseksi.

“Toimiva viestintä on tärkeä osa brändimme kehitystä, joten olen innoissani päästessäni kehittämään SONKin viestintää. Rakastan tehdä kaikenlaista somea, joten on ihanaa päästä tekemään SONKille uudenlaista ilmettä. Kaikenlainen “vaalipöhinä” on aina hauskaa, joten on mielenkiintoista päästä mukaan tekemään edustajistovaaleja. Edustajistovaalit ovat tärkeät meille, koska näin arvomme ovat edustettuina niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa. Perehdytyksen jälkeen olen luottavaisin mielin tulevasta. Liittohallituksemme on huikea ja on ollut mukavaa päästä tutustumaan toisiimme paremmin”, Henttonen iloitsee.

Toinen varapuheenjohtaja Camilla Relander puolestaan johtaa jäsenhankintaa ja hänen sektoriinsa kuuluvat lisäksi osastot, kuntavaalit, strategian valmistelu sekä ilmasto ja kestävä kehitys. Osastot ovat keskeinen osa SONKin toimintaa ja niiden tukemiseen tullaan tänä vuonna kiinnittämään erityistä huomiota, mikä näkyy muun muassa osastokummien nimeämisessä. Relanderin sektoriin kuuluvissa kuntavaaleissa puolestaan SONKin tarkoituksena on tuoda keskusteluun opiskelijoiden näkökulmaa ja opiskelijaehdokkaiden ääntä.

“Kuntavaalit tuovat SONKille loistavan mahdollisuuden niin näkyvyytemme kuin jäsenhankintamme kannalta. Aktiivisella vaalityöllä, kannanotoilla ja etenkin opiskelijaehdokkaiden tukemisella voimme varmistaa sen, että kunnissa toimitaan seuraavat neljä vuotta ehdottoman opiskelijamyönteisesti. Vaalit avaavat meille myös tilaisuuden kehittää jäsenhankintaamme ja löytää uusia tekijöitä joukkoomme ympäri maan. Liittohallituksemme mahtavalla porukalla ja osastojamme osallistamalla saamme varmasti toimintaamme aivan uudelle tasolle.” Relander myhäilee.

SONKin häirintäyhdyshenkilöinä liittohallituksesta toimivat puolestaan Mari van den Berg  ja Oskari Maunuksela. Kokouksessa päätettiin jokaiselle liittohallituksen jäsenelle vastuualue. Timo Keisala: osastot, Rosamari Rissanen: kuntavaalit, Oskari Maunuksela: Debatti, Tuukka Eronen: poliittinen valmistelu, Aleksi Murtojärvi: kansainvälinen toiminta, Sara Al Husaini: edustajistovaalit, Mari van den Berg: Ilmasto ja kestävä kehitys. Lisäksi liittohallitus nimesi jokaiselle liiton osastolle osastokummin, jonka tehtävänä on ylläpitää yhteyttä osaston ja liiton välillä. Liittohallitus lisäksi asetti tiimejä, joissa jäsenistöä osallistetaan muun muassa  poliittisten linjojen kehittämiseen, uuden strategian valmisteluun sekä  kansainväliseen toimintaan.

SONKin tiimien hauista luvassa lisätietoa pian, joten kannattaa pysyä kuulolla!

Lisätietoja:
Ville Kurtti
Puheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi
+358451129299