Tulevaisuuden maailma rakennetaan kansainvälisellä yhteistyöllä!

Sosialidemokraattinen liike tunnetaan sen kansainvälisistä juurista ja toiminnasta, eikä näitä juuria saa unohtaa. Kansainvälisyys on tärkeää varsinkin nyt, kun tarvitaan valtioiden välistä yhteistyötä globaalien, ihmiskuntaa kohtaavien kriisien ratkaisemiseen. Yksi kansa tai valtio ei voi ratkaista nykyaikamme ongelmia ja epäoikeudenmukaisuuksia yksinään. Meidän on tarjottava apua, mutta myös uskallettava pyytää sitä toisilta.

Kansainvälinen toiminta on tuttua monille korkeakouluopiskelijoille, sekä järjestö- ja politiikkamaailmassa aktiiveina toimiville. Kv-mahdollisuuksiin kuten opiskelijavaihtoihin, tuutorointiin tai kielten opiskeluun usein myös kehotetaan tarttumaan. Kansainvälinen toiminta ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys kaikille. Sen ei tule olla etuoikeus pelkästään yhteiskunnan varakkaimmille, vaan kansainvälisen toimijuuden pitää olla mahdollistaa kaikille. Siksi kansainvälisen toiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan aktiivisia toimia. Yksi hyvä esimerkki on Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma.

Erasmus+ -ohjelma on konkreettinen työkalu, jonka avulla kansainväliset mahdollisuuden tuodaan kaikkien ulottuville. Erasmus+ -ohjelman avulla monet eurooppalaiset nuoret ja opiskelijat pääsevät ehkä ensimmäistä kertaa elämässään kosketuksiin kansainvälisen toimijuuden kanssa. EU:n laajuisilla koulutusohjelmilla nuorista kasvaa kansainvälisiä osaajia.  Kokoajan kasvava oikeistoradikalismi ja nationalismi Euroopan sisällä vaativat vastavoiman sivistyksestä ja solidaarisuudesta.

Yhteistyö pelkästään EU:n sisällä ei kuitenkaan yksinään riitä nykypäivän tarpeisiin ja tähän muutokseen voidaan vastata esimerkiksi sillä, että korkeakouluopintojen maksuttomuus laajennetaan takaisin myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Kansainvälisten opiskelijoiden toimeentuloa ja arkea on helpotettava myöntämällä heille työnteko-oikeus koko opiskelun ajaksi, panostamalla kotimaisten kielten opiskeluun sekä antamalla pysyvä oleskelulupa valmistumisen jälkeen. Opiskelu ja työskentely Suomessa on tehtävä houkuttelevammaksi. Lisäksi korkeakoulujen tulee tukea kansainvälisyyttä ja sisällyttää kansainvälisiä opintoja kaikkiin tutkintoihin. Opiskelijoita tulee rohkaista opiskeluvaihtoihin lähtemiseen vieläkin suuremmin ja heille tulee tarjota riittävästi tietoa erilaisista vaihtomahdollisuuksista, sekä apurahoista.

Tavoitteenamme on maailma, jossa jokaisella ihmisellä on edellytykset elää hyvää ja onnellista elämää. Ilmastonmuutos, kasvava eriarvoisuus ja muut globaalit ongelmat uhkaavat tavoitettamme. Jotta näistä selvitään tarvitsemme kansainvälistä solidaarisuutta, yhteistyötä ja ennen kaikkea avoimuutta toisia ihmisiä kohtaan. Kansainväliseen toimintaan osallistuminen on olennainen osa näiden toteutumiselle.

Eikö nyt viimeistään olisi sinunkin aika lähteä mukaan kv-toimintaan?

Lisätietoja:
Amanda Majuri
Liittohallituksen jäsen
amanda.majuri@nuoretkotkat.fi

Timo Keisala
Puheenjohtaja
timo.keisala@sonk.fi
+358 451129299