Budjettiriihi oli monille opiskelijoille pettymys

Syksyn budjettiriihessä tarjottiin jälleen opiskelijoille varsin vähän, vaikka budjetin koko oli ennätyksellinen 8,1 miljardia euroa. Demariopiskelijoilla oli budjettiriihessä kolme kärkitavoitetta. Opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen ja ateriatuen kasvattaminen samassa suhteessa opiskelija-aterioiden hinnankorotuksen kanssa, sekä tehottomana aluepoliittisena keinona tuomitun alueellisen opintolainahyvityksen hylkääminen. Tavoitteet eivät budjettiriihessä kuitenkaan täyttyneet. Tavoitteet olivat kohtuullisia, mutta silti opiskelijoiden toiveet ohitettiin jälleen hallituksen toimesta.

Tämän hallituskauden budjettiriihet ovat olleet opiskelijoiden näkökulmasta pettymyksiä. Demariopiskelijana minua on ennen kaikkea ihmettänyt hallituksen nöyristely keskustalaisen alue- ja työllisyyspolitiikan edessä. Hallituskaudella toteutettujen budjettiriihien ja niissä tehtyjen päätösten jälkeen on pakko kysyä, miksi SDP on suostunut toteuttamaan lähinnä Keskustan ajamia koulutuspoliittisia päätöksiä?

Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkein tukipilari on ja on aina ollut sivistys, sekä koulutus. Pieni kansakuntamme on pärjännyt kilpailukeskeisessä maailmassa ennen kaikkea korkean koulutustason, osaamisen ja ammattitaitoisen työväestön ansiosta. Hallitus tekee kuitenkin opiskelijoilla keskustalaista alue- ja työvoimapolitiikkaa. Lisäksi hallitus on ollut valmis laittamaan rahaa koulutuksen rakenteisiin ja erilaisiin hankkeisiin, mutta ei ihmisiin eli opiskelijoihin. Lisäksi tässä budjettiriihessä hyväksytty alueellinen opintolainahyvitys on hyvä esimerkki politiikasta, jota tehdään opiskelijoiden edun nimissä, mutta suurimmat hyötyjät löytyvät jostain muualta kuin opiskelijoiden keskuudesta. Alueellinen opintolainahyvitys on epätasa-arvoinen ja se sitoo opintotukijärjestelmää entistä enemmän työvoimapoliittisiin instrumentteihin, sekä pahentaa opiskelijoiden velkaantumista. Haluan vielä alleviivata: panostukset koulutuksen rakenteisiin, työvoimapoliittiset uudistukset tai lisäresurssit kouluille eivät tuota suoraa hyvinvointia opiskelijoille. Koulutuksen ja sivistyksen arvo tulee hyvinvoivista ja osaavista opiskelijoista, ei koulutuksen rakenteista!

SDP:n oma koulutuspoliittinen linja on jäänyt hallituksen sisällä paitsioon, kun Keskusta on halunnut tehdä opiskelijoilla alue- ja työvoimapolitiikkaa ilmaisten poliittisten irtopisteiden toivossa. Tulevaisuus näyttää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta haastavalta ja olisi erityisen tärkeää, että myös hallituksen sisällä herättäisiin keskustalaisen koulutuspolitiikan vahingollisuuteen opiskelijoiden, koulujen ja koko yhteiskunnan kannalta. Samalla kun rahaa laitetaan keskustalaisiin työvoima- ja aluepoliittisiin fantasioihin, opiskelijoiden toimeentulo-ongelmat ja mielenterveysongelmat räjähtävät käsiin. 6 miljoonaa euroa (6 000 000) on aivan liikaa rahaa hukattavaksi alueellisen opintolainahyvityksen kaltaisiin projekteihin, kun opiskelijoiden hätä on toisaalla paljon suurempi.

Lopuksi haluan korostaa, että tässä budjettiriihessä saatiin aikaan myös paljon hyvää, mutta ei riittävästi. Perheellisten opiskelijoiden tilannetta helpotettiin. Lisäksi opiskelija-asuntojen investointiavustuksia korotettiin ja YTHS:lle myönnettiin kipeästi kaivattuja lisäresursseja opiskelijoiden mielenterveyden parantamiseen. Varsin tärkeä saavutus oli myös ammatikorkeakouluja koskeva harjoittelukorvausten kompensointi. Haluan kiittää hallitusta kaikista näistä toimista.

Olen kuitenkin tämän budjettiriihen jälkeen taas entistä vakuuttuneempi siitä, että opiskelijoiden edunvalvonnalle on jatkossakin tarvetta.

Lisätietoja:
Timo Keisala
Puheenjohtaja
045 1129299
timo.keisala@sonk.fi