Kutsu 55. liittokokoukseen

Kutsu Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n 55. liittokokoukseen

 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 55. liittokokous pidetään 5.-6.11.2022 Jyväskylässä.

 

Liittokokouksesta määrätään liiton sääntöjen kahdeksannessa pykälässä Varsinainen liittokokous. Sääntöjen mukaisesti liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

  • käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 2021
  • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liiton varainhoito edelliseltä kalenterivuodelta 2021
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  • käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta 2023 varten
  • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, kaksi liittohallituksen varapuheenjohtajaa, liittohallituksen kuusi varsinaista jäsentä ja 1-6 varajäsentä seuraavaa vuotta 2023 varten
  • valitaan liiton tilintarkastajat ja näiden varahenkilöt seuraavaksi vuodeksi 2023
  • määrätään jäsenmaksut jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille seuraava vuotta 2023 varten
  • käsitellään liittohallituksen liittokokoukselle valmistelemat ohjelma-asiakirjat
  • käsitellään liittokokoukselle jätetyt aloitteet

 

Ilmoittautuminen äänivaltaiseksi kokousedustajaksi

 

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät liiton henkilöjäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen viimeistään 6.10.2022.

 

Liittokokouksen hinta on henkilöjäsenelle 65€ (sis. majoitus, ruokailut, matkat ja iltaohjelma). Henkilöjäsenille, jotka eivät tarvitse majoitusta tai matkoja kokouksen hinta on 35€.

 

Huomaathan, että jos haluat liiton tarjoamat palvelut (majoitus, matkat, ruokailu ja iltaohjelma) ei sinulla saa olla rästissä osallistumismaksuja muista Demariopiskelijoiden tapahtumista. Jos epäilet, että sinulla olisi rästimaksuja, tai jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteyttä pääsihteeriin (aleksanteri.gustafsson@sonk.fi).

 

Ilmoittaudu kokousedustajaksi täällä.

 

Liiton sääntöjen § 10 Liittokokouksen osanottajat mukaisesti myös osastot voivat lähettää liittokokoukseen edustajia, mutta näillä edustajilla on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Osastojen tulee ilmoittaa lähettämistään edustajista pääsihteerille (aleksanteri.gustafsson@sonk.fi) viimeistään 6.10.2022. Tämän jälkeen ilmoitetuille edustajille ei voida taata majoitusta. Liittokokouksen hinta osastojen lähettämille edustajille on 60€ (sis. majoitus, matkat, ruokailut ja iltaohjelma). 

 

Aloiteoikeus

 

Liiton sääntöjen § 11 Liittokokouksen aloiteoikeus ja vaalitapa mukaisesti liiton henkilöjäsenillä ja osastoilla on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Aloitteet tulee toimittaa sähköpostitse (toimisto@sonk.fi) viimeistään 6.10.2022. Katso täältä lyhyt ohje aloitteen muotoiluun.

 

Kokousasiakirjat

 

Sääntöjen mukaan kokouksen esityslista ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat toimitetaan kokouksen äänivaltaisille osallistujille sähköisesti viimeistään 21.10.2022 ja lista liittokokouksen osallistujista viimeistään 14.10.2022.

 

Lisätietoja liittokokouksesta antaa liiton pääsihteeri (aleksanteri.gustafsson@sonk.fi, 045 2775070)

 

Nähdään liittokokouksessa!

 

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n liittohallituksen puolesta,

 

Puheenjohtaja Timo Keisala

Pääsihteeri Aleksanteri Gustafsson

Helsingissä 5.9.2022