Demariopiskelijat vastustaa alueellista opintolainahyvitystä!

Helsingin Sanomat julkaisi tänään 27.1. uutisen otsikolla “Alueellinen opintolaina­hyvitys myötä­tuulessa – esi­selvitys puoltaa kokeilun aloittamista”. Uutisen mukaan Suomessa oltaisiin ainakin jollain tasolla valmiita kokeilemaan alueellisen opintolainahyvityksen käyttöönottoa Suomessa.

Demariopiskelijat vastustaa alueellista opintolainahyvitystä. “Vastustamme opintolainahyvitystä ennen kaikkea siksi, että se asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Lisäksi opintolainahyvitykseen kuuluvat erilaiset alueelliset ja alakohtaiset ehdot, jotka ovat suorassa ristiriidassa opiskelijoiden yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa”. Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Timo Keisala linjaa.

Keisala on lisäksi huolissaan siitä, hukataanko uudistukseen rahoja, jotka voisi käyttää myös opiskelijoiden kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia koskeviin uudistuksiin, kuten opiskelijoiden sosiaaliturvan uudistamiseen. “Meillä on lisäksi huoli siitä, että tässä käytetään resursseja uudistukseen, jonka tarpeellisuus on vähintäänkin kyseenalainen. Tähän uudistukseen käytettäville resurseille olisi kysyntää myös muualla.” Keisala toteaa.

Suomessa opintolainan hyvitysmallia perustellaan Norjan mallilla. Norjassa opintolainaa hyvitetään kymmenen prosenttia lainan kokonaismäärästä vuosittain, enintään kuitenkin noin 2  600 euroa vuodessa. Norjan mallissa lääkäreille ja tiettyjen aineiden aineenopettajille, luokanopettajille ja lastentarhanopettajille on omia opintolainahyvitysjärjestelmiä.

“Norjan malli osoittaa mielestäni hyvin opintolainanhyvitysjärjestelmän sekavuuden, sekä opiskelijoiden eriarvoistamisen käytännössä. Lisäksi on vielä todella epäselvää ajautuuko uudistus vaikeuksiin esimerkiksi perustuslain kanssa” Keisala lisää.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja
Timo Keisala
timo.keisala@gmail.com
±358 451129299