Demariopiskelijoiden tavoite psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuudesta etenee!

Viime viikon torstaina 24.3. eduskunnan sivistysvaliokunnassa käsiteltiin kansalaisaloitetta, jonka vaatimuksena on taata maksuttoman psykoterapiakoulutuksen saatavuus Suomessa. Sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan sivistysvaliokunta pitää kansalaisaloitteen tavoitteita maksuttomasta psykoterapiakoulutuksesta lähtökohtaisesti kannatettavina. Lisäksi valiokunnan mukaan kansalaisaloitteen perusteluja voidaan pitää kansallisen koulutuspolitiikan mukaisina, siksi valiokunta kehottaa aloittamaan lainsäädännön valmistelun, joka mahdollistaa tasa-arvoisemman psykoterapiakoulutukseen pääsyn taloudellisesta asemasta riippumatta.

Psykoterapeuttien koulutuksessa on Suomessa tällä hetkellä suuria ongelmia. Psykoterapeutteja koulutetaan liian vähän ja yksi suuri syy tähän on opintojen maksullisuus. Opintojen hinta saattaa pahimmillaan kohota jopa 20 000-60 000€ hintaiseksi. Psykoterapiakoulutuksen muuttaminen maksuttomaksi auttaisi vastaamaan kysyntään ja tekisi koulutukseen pääsystä tasa-arvoisempaa, kun pääsyyn vaikuttaisi maksukyvyn sijaan ensisijaisesti ammatillinen kyvykkyys.

Mielenterveysongelmat ovat varsinkin viime aikoina kasvaneet merkittävästi ja ne aiheuttavat haastetta yksilöille, sekä yhteiskunnalle. Psykoterapian on todettu olevan vaikuttava, työkykyä ylläpitävä ja palauttava hoito. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että psykoterapeutille pääsy on todella hankalaa, koska psykoterapeuttien määrä on liian pieni. Mielenterveysongelmat vaikuttavat opiskeluiden lisäksi myös työn tehokkuuteen ja työllisyyteen. Lisäksi mielenterveysongelmilla on vaikutusta myös esimerkiksi opintoaikojen pidentymiseen korkeakouluopiskelijoilla. Suomessa mielenterveysongelmien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan jopa 6 miljardia euroa. Demariopiskelijat on esittänyt jo aiemmin psykoterapeuttikoulutuksen muuttamista maksuttomaksi ja tukee uudistusta edelleen. On erityisen tärkeää, että mielenterveysongelmiin puututaan aktiivisesti ja yksi konkreettinen keino on tehdä psykoterapeuttikoulutuksesta maksutonta, se on koko yhteiskunnan etu!

Lisätietoja
Timo Keisala
Puheenjohtaja
timo.keisala@sonk.fi
045 1129299