Liittokokoushaku on avattu

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n liittohallitus on päättänyt, että liiton 55. liittokokous järjestetään 5.-6.11.2022, ja avannut liittokokoushaun.

Osastot voivat hakea liittokokousta pidettäväksi omalla paikkakunnallaan lähettämällä pääsihteerille (aleksanteri.gustafsson@sonk.fi) vapaamuotoisen hakemuksen viimeistään 1.5.2022. Hakemuksessa osasto kertoo, miten noin 50 osallistujan liittokokous voitaisiin kyseisellä paikkakunnalla järjestää. Hakemuksesta olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • ehdotetun paikkakunnan kulkuyhteydet
  • kokouspaikka, josta löytyy tarpeeksi iso kokoussali ja mielellään myös pienempiä tiloja valiokuntatyöskentelyä varten (esimerkiksi yliopisto, työväentalo)
  • majoitusratkaisut
  • ruokailujen järjestäminen
  • miten osasto voisi auttaa liiton toimistoa liittokokouksen järjestämisessä (esimerkiksi talkootyö)

Osaston ei pidä tehdä tilavarauksia eikä pyytää tarjouksia esimerkiksi ruokailujen järjestämisestä hakemusta varten – riittää, että hakemus antaa hyvän yleiskuvan mahdollisuuksista järjestää liittokokous kyseisellä paikkakunnalla.

Lisätietoja:

Aleksanteri Gustafsson

aleksanteri.gustafsson@sonk.fi

0452775070