Lassi Hakonen ehdolla Demariopiskelijoiden puheenjohtajaksi

Demariopiskelijat julkaisee puheenjohtajaehdokkaidensa kirjoittamat esittelytekstit verkkosivuillaan. Ensimmäisenä on vuorossa Lassi Hakonen.

 

Syksyn mittaan olen käynyt paljon keskustelua aktiiviemme kanssa Demariopiskelijoiden nykytilanteesta, haasteista, mahdollisuuksista sekä tulevaisuudesta. Keskustelut ovat luonteeltaan olleet avoimia, joissa asioita on käsitelty kaunistelematta. Huoli, mutta samalla toiveikkuus Demariopiskelijoiden tulevaisuudesta on ollut vahvasti keskusteluissa läsnä. Näkemysten ja ajatuksieni saatua näissä keskusteluissa tukea ja kannatusta, koen itselläni olevan paljon annettavaa Demariopiskelijoille, ja siksi olen ehdolla Jyväskylän liittokokouksessa rakkaan opiskelijajärjestömme puheenjohtajaksi.

Vuosien mittaan olen päässyt tekemään kaikenlaista sekä olemaan monessa mukana. Viime vuosina kuitenkin JSDN:n puheenjohtajuus, erilaisissa poliittisissa työryhmissä toimiminen sekä kunnallispolitiikassa vaikuttaminen ovat kasvattaneet minua vaikuttajana ja opettaneet minulle paljon sekä vahvistaneet itselleni ajatusta siitä mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Haluan muuttaa maailmaa ja tehdä siitä askel askeleelta paremman paikan kasvaa, oppia, elää ja lopulta vanheta. Haluan tehdä työtä sen eteen, että jokaisella nuorella on mahdollisuus uskoa parempaan huomiseen, varsinkin epävarmoina aikoina.

JSDN sekä Demariopiskelijat tarjosivat minulle ensi askeleet poliittiseen vaikuttamiseen. Lopulta JSDN:stä sekä Demariopiskelijoista on muodostunut minulle poliittinen koti, josta olen aidosti ylpeä. Demariopiskelijat on tarjonnut minulle paljon hienoja hetkiä ja kokemuksia sekä tuonut elämääni monia ihmisiä ja ystävyyssuhteita, jotka varmasti kantavat pitkälle. Haluankin, että muilla on myös tulevaisuudessa mahdollisuus samankaltaisiin positiivisiin kokemuksiin lähtiessään mukaan Demariopiskelijoiden toimintaan. Haluan edistää Demariopiskelijoissa sitä, että opiskelijajärjestömme pystyy tarjoamaan kaikille jäsenillemme koulutusasteesta tai koulusta riippumatta mahdollisuuksia päästä mukaan vaikuttamaan, kasvaa ja oppia vaikuttajana sekä mielenkiintoista tekemistä ja mielenkiintoisia tapahtumia paikallisesti sekä valtakunnallisesti. Jokaisen tulee voida kokea itsensä arvokkaaksi sekä olonsa turvalliseksi osallistuessaan Demariopiskelijoiden toimintaan. Tahdon tehdä työtä sen eteen, että Demariopiskelijat on tulevaisuudessa elinvoimainen sekä vaikuttava opiskelijajärjestö. Se kuitenkin vaatii paljon työtä, jonka osana Demariopiskelijoiden toimintaa ja toimintatapoja tulee muuttaa, uudistaa, vahvistaa sekä selkeyttää. Aktiiviset jäsenet sekä elinvoimaiset osastot ovat perusta, jolle Demariopiskelijoiden vaikuttavuus rakentuu. Haluan entisestään pyrkiä aktivoimaan jäseniä, osastoja sekä osastoissa tapahtuvaa toimintaa. Keskustoimiston tulee olla osastoille tuki, apu ja
turva sekä tarvittaessa aktivoija ja koordinoija. Keskustoimiston tukea osastoille tulee selkeyttää, “räätälöidä” osastojen tarpeiden mukaiseksi sekä tuoda enemmän osastojen tietoisuuteen. Lisäksi esimerkiksi nykyiset osastokahvit eivät ole osoittautuneet toimivaksi alustaksi kokoontua keskustoimiston ja osastojen puheenjohtajien kesken. Osastokahvien tilalle tulee kehittää toimivampi keskustelualusta, jossa liiton johto sekä osastojen aktiivit pääsevät keskustelemaan, vaihtamaan ajatuksiaan sekä käymään asioista läpi niin paikallisella kuin myös valtakunnallisella tasolla.

Demariopiskelijoiden päätöksenteon avoimuutta ja osallistavuutta tulee kasvattaa. Osastoja ja aktiiveja tulee informoida enemmän siitä, mitä liiton hallinnossa tapahtuu tai minkälaisia asioita vaikkapa liittohallitus käsittelee. Lisäksi liiton päätöksenteossa osallistavuutta tulee lisätä eli, että osastoja kuullaan ja huomioidaan enemmän osana päätöksentekoa. Osastoissa kuitenkin tapahtuu ja tehdään paljon tärkeää työtä paikallisesti liiton eteen sekä osastoissa tiedetään mitä juuri paikallisella tasolla yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tapahtuu. Osastoissa ja niissä toimivissa aktiiveissa on valtava tieto-, taito- ja voimavara, joka tulisi huomioida entistä paremmin.

Demariopiskelijoiden toiminnan keskiössä tulee olla koulutuspolitiikka sekä koulutuspoliittinen edunvalvonta valtakunnallisesti sekä paikallisesti yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tämän ympärille voidaan rakentaa muu vaikuttamistyö. Koulumaailma, tavat kouluttautua muuttuvat sekä suhtautuminen koulutukseen ja koulutustasoon muuttuu. Kuluvalla hallituskaudella monet myös Demariopiskelijoille tärkeät hankkeet kuten maksuton toinen aste on edennyt tai viety maaliin. Maailman kuitenkin koko ajan muuttuessa Demariopiskelijoiden tulee visioida entistä rohkeammin tulevia tavoitteita sekä tulevaisuuden koulumaailmaa ja tapoja kouluttautua sekä pyrkiä valtaamaan koulutuspoliitista keskustelu”ilmatilaa” rohkeilla
avauksillaan ja visioillaan. Demariopiskelijoiden ei pidä enää jäädä sivulle koulutuspoliittisesta keskustelusta vaan pyrkiä rohkeasti sen ytimeen. Jyväskylän liittokokouksessa meillä on mahdollisuus valita rakkaalle opiskelijajärjestöllemme uusi suunta. Toivon saavani Demariopiskelijoiden 55. liittokokoukselta luottamuksen työhön demariopiskelijoiden eteen, jotta tulevaisuudessa Demariopiskelijat olisi elinvoimainen ja vaikuttava opiskelijajärjestö, koska työllä jota teemme osana sosialidemokraattista perhettä Suomessa on todellakin arvoa.

Lassi Hakonen