Liittokokoushaku 2021 on auki!

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n liittohallitus on päättänyt, että liiton 54. liittokokous järjestetään 6.-7.11.2021, ja avannut liittokokoushaun.

Osastot voivat hakea liittokokousta pidettäväksi omalla paikkakunnallaan lähettämällä pääsihteerille (aleksanteri.gustafsson@sonk.fi) vapaamuotoisen hakemuksen viimeistään 30.4.2021. Hakemuksessa osasto kertoo, miten noin 60 osallistujan liittokokous voitaisiin kyseisellä paikkakunnalla järjestää. Hakemuksesta olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • ehdotetun paikkakunnan kulkuyhteydet
  • kokouspaikka, josta löytyy tarpeeksi iso kokoussali ja mielellään myös pienempiä tiloja valiokuntatyöskentelyä varten (esimerkiksi yliopisto, työväentalo)
  • majoitusratkaisut
  • ruokailujen järjestäminen
  • miten osasto voisi auttaa liiton toimistoa liittokokouksen järjestämisessä (esimerkiksi talkootyö)

Osaston ei pidä tehdä tilavarauksia eikä pyytää tarjouksia esimerkiksi ruokailujen järjestämisestä hakemusta varten – riittää, että hakemus antaa hyvän yleiskuvan mahdollisuuksista järjestää liittokokous kyseisellä paikkakunnalla.

Lisätietoja:

Aleksanteri Gustafsson
aleksanteri.gustafsson@sonk.fi
0452775070