Lukukausimaksut tuhoavat tasa-arvoisen yhteiskunnan!

Demariopiskelijat vastustaa ehdottoman jyrkästi Keskustan ministeri Lintilän asettaman ja Pekka Ala-Pietilän johtaman asiantuntijatyöryhmän loppuraportissa esitettyä lukukausimaksujen käyttöönottoa!

Työryhmän loppuraportissa esitetään, “että korkeakoulujen rahoituspohjaa tulee laajentaa ottamalla käyttöön tarkoin valmistellut lukukausimaksut.” Suomessa koulutuksen periytyvyys on jo nyt kasvava ongelma, jota mahdolliset lukukausimaksut vain pahentaisivat.

Demariopiskelijat on vastustanut aktiivisesti lukukausimaksuja jo vuodesta 2016 alkaen, kun lukukausimaksujen perimisestä tehtiin mahdollista EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden kohdalla. Jo tuolloin oli selvää, että ennen pitkää lukukausimaksuja esitettäisiin myös suomalaisille tutkinto-opiskelijoille. Demariopiskelijoiden ydinarvoja on jokaisen mahdollisuus kouluttautua sosiaalisesta taustastaan riippumatta ja lukukausimaksut ovat tuhoisia tälle periaatteelle.

“Olen erittäin pettynyt ministeri Lintilän asettaman työryhmän esitykseen lukukausimaksujen käyttöönotosta. On erittäin ristiriitaista, että raportin tarkoituksena on parantaa suomalaista koulutusta, sekä kaikkien yhdenvertaista mahdollisuutta koulutukseen ja samalla raportissa mainitaan lukukausimaksut, joka on suurin yksittäinen eriarvoisuutta koulutuksessa lisäävä tekijä. Ilmainen koulutus on suomalaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan ja sivistyksen kulmakivi, jota nyt yritetään tahallaan rapauttaa.” Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Timo Keisala huomauttaa.

Demariopiskelijat vaati, että hallitus estää mahdolliset yritykset lukukausimaksujen käyttöönotossa. Lisäksi vaadimme, että tutkintoon johtavan koulutuksen tulee olla jatkossa maksutonta kaikille, myös EU- ja ETA -alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

Lisätietoja:
Timo Keisala
Puheenjohtaja
+358451129299
timo.keisala@sonk.fi