Mohamed Shimer ehdolla SONKin puheenjohtajaksi

Hyvät toverit,

minä olen Mohamed Shimer ja olen ehdolla SONKin puheenjohtajaksi. Haluan kertoa teille, ystävät ja uudet tuttavuudet, itsestäni ja ajatuksistani SONKin tulevaisuudesta.

Polkuni poliittisen vaikuttamisen parissa lähti käyntiin vuonna 2018, kun minut valittiin SONKin hallitukseen. Siitä lähtien olen viettänyt kolme vuotta opiskelijaliikkeen ytimessä. Liittohallituksen jäsenenä sain tutustua aitiopaikalta SONKiin. Tätä kautta ymmärrykseni järjestön kehitystarpeista on kehittynyt. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa toimiessani sain korvaamattoman kosketuksen edaripolitiikkaan.

Olen päättänyt huolellisen pohdinnan jälkeen asettua ehdolle SONK ry:n puheenjohtajaksi tulevassa liittokokouksessa Oulussa, jotta voisin hyödyntää sitä osaamista, jota minulla on kertynyt vuosien varrella viestinnästä, puoluepolitiikasta ja yhteistyöstä sidosryhmien kanssa järjestömme hyväksi.

SONKin onnistuminen mitataan edustajistovaaleissa. Menestyminen niissä edellyttää sitä, että SONKin perusrakenteita uudistetaan. Koronan jyllätessä olen ollut perustamassa Vaasaan Eurooppanuorten aluejärjestöä, Vaasan Eurooppanuoret ry:tä. Tämän ansiosta minulla on ensikäden kokemusta koronan tuomista haasteista ja siitä, kuinka uusien kasvojen löytäminen paikallisjärjestötoiminnan ylläpitämiseksi on haastavaa. Tämä on haaste, mikä on SONKissa pitkään tunnistettu ja korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä heti. Tuleva vuosi on SONKille erityisesti tästä syystä todella tärkeä.

Toiminta on saatava houkuttelevammaksi ja edustajistovaaleihin tarvitaan järjestelmällisempi ote. Tämä päämäärä mielessä olen korostanut kampanjassa tavoiteohjelman uudistamista sellaiseksi, että siinä korostuvat edaripoliittiset teemat ja korkeakoulujärjestelmän uudistusehdotukset. Järjestötoimijoiden häirintäohjeiden konkretisointi esimerkiksi koulutuksia tarjoamalla, YTHS:n resurssien kasvattaminen panostamalla erityisesti mielenterveyspalveluihin sekä läsnäolovaatimuksiin puuttuminen ovat asioita, joita ajamalla meidän ehdokkaamme ja ennen kaikkea listat erottuvat edukseen. Kun muut tahot viljelevät oppositio-hallitus -asetelmaa edustajistoon riidellääkseen tarpeettomasti asioista, joilla ei ole mitään merkitystä opiskelijoiden edunvalvonnan kanssa, on SONKin oltava se järjestö, joka tuo konkreettiset ehdotukset pöytään. Korostamalla korkeakoulujärjestelmän uudistusehdotuksia voimme helpottaa uusien jäsenten hankintaa ja järjestön osaamisprofiilin kehittämistä.

Tavoiteohjelmaa on tiivistettävä ja edaripolitiikalle on oltava oma osio. Meidän tulee korostaa korkeakoulupoliittista tulokulmaa listaamalla rohkeita järjestelmää mullistavia ehdotuksia. Niistä olenkin listannut jo muutaman vaalijulkaisussani. SONKin uudistaminen on tärkeämpää kuin yksittäinen puheenjohtajakausi tai luottamustehtävä. Pyydän teidän luottamustanne ja uskallustanne lähteä mukaan uudistamaan rakasta opiskelijajärjestöämme.

Elävän liikkeen merkki on vilkas keskustelu, myös sellaisista asioista joita pidämme itsestäänselvyyksinä, eivätkä kaikki ole kaikista asioista aina samaa mieltä. Tältä osin odotankin innolla, että pääsen keskustelemaan näistä teemoista teidän kanssanne tulevassa liittokokouksessa.

Siispä rakkaat toverit, nähhään marraskuussa Toripolliisin eessä!

Mohamed Shimer