Opiskelijoiden toimeentulo on turvattava taloustilanteen heikentyessä!

Tulevasta syksystä on tulossa opiskelijoille haastava. Hallituksen pitää huolehtia siitä, että opiskelijoiden toimeentulo ei vaarannu taloudellisesti vaikean syksyn edetessä. Indeksikorotukset ja tulorajojen korotukset ovat hyviä keinoja parantaa opiskelijoiden tilannetta, mutta yksinään ne eivät riitä. Hallituksen tulisi etsiä aktiivisesti keinoja esimerkiksi opiskelija-ravintoloiden tukemisesta, sekä opiskelijoiden sosiaaliturvan parantamisesta.

Opiskelijat ovat saaneet lukea koko kesän ajan uutisia Suomen ja Euroopan heikentyvästä taloustilanteesta ja kiihtyvästä kustannusten noususta. Samaan aikaan, kun hallitus etsii keinoja kansalaisten tukemiseksi, opiskelijat ovat jääneet puheenvuoroissa paitsioon. Opiskelijoiden taloustilanne on jo aiemmin ollut varsin heikko ja kiihtyvien kustannusten takia tilanne on pahentunut edelleen. Monet opiskelijat varmasti miettivät, miten rahat riittävät jatkossa elämisen perustarpeisiin, kuten ruokaan tai vuokraan. Opiskelijoiden taloudellista ahdinkoa voitaisiin kuitenkin parantaa jos siihen olisi halukkuutta.

Yksi tukemisen muoto opiskelijoille voisi olla lisäpanostukset opiskeljaruokailuun. Poikkeuksellinen kustannusten kasvaminen heikentää kaiken muun lisäksi kouluruokailun ja opiskelijaravintoloiden taloudellista tilannetta. Kustannusten kasvaminen on vaikeuttanut opiskelijaravintoloiden kannattavaa toimintaa ja samalla suositusten mukaisten opiskelija-aterioiden tarjoamisesta on tullut haasteellista. Opiskelija-ateria on monelle opiskelijalle pääsääntöinen ravinnon lähde ja siksi opiskelija-aterioiden tarjoamista täytyy vaikeassa tilanteessa pyrkiä tukemaan esimerkiksi nostamalla aterioiden hintaa ja lisäämällä samassa suhteessa opiskelijoiden ateriatukea. Lisäksi opiskelijaruuan ulosmyynnistä pitäisi tehdä pysyvä käytäntö. Jos opiskelija-ravintoloille ei ohjata lisätukea, vaarana on koko opiskelija-ateriajärjestelmän heikentyminen.

Toinen keino auttaa opiskelijoita on opiskelijoiden sosiaaliturvan parantaminen. Hallitus pyrki parantamaan opiskelijoiden taloudellista tilannetta niinsanotuilla indeksikorotuksilla, mutta korotukset jäivät kuitenkin huomaamattoman pieniksi. Indeksikorotus opintorahaan oli noin 15€ kuukaudessa. Opiskelijoiden sosiaaliturva ei pysty tällaisella tasolla vastaamaan uskottavasti taloudellisen tilanteen huonontumiseen.

Samaan aikaan kun opiskelijat tarvisivat täsmätoimilla parempaa sosiaaliturvaa, hallituksen budjettiesityksessä elää ja voi hyvin Keskustan lempilapsi eli alueellinen opintolainahyvitys. Lähes kaikki Suomen opiskelijajärjestöt ovat tuominneet alueellisen opintolainahyvityksen kalliina, opiskelijoita eriarvoistavana ja tarpeettomana toimena. Aikana jolloi opiskelijoiden toimeentuloa pitäisi parantaa esimerkiksi opintorahan määrän korottamisella, hallituksen budjetissa valmistaudutaan hukkaamaan miljoonia hankkeeseen, jota kukaan ei tunnu edes haluavan. Pidetään opiskelijoista huolta ja panostetaan keinoihin, joilla kaikki pidetään mukana!

Lisätietoja:
Timo Keisala
Puheenjohtaja
045 1129299
timo.keisala@sonk.fi