Osaamistason nosto vaatii määrän lisäksi laatua.

Kun puhutaan koulutuksesta, puhutaan lähes aina pelkästään siitä, kuinka Suomen osaaminen kasvaa lisäämällä opiskelupaikkoja. Se ei kuitenkaan ainoana ratkaisuna toimi. Määrän lisäksi tarvitaan myös laatua. Korkeakoulujen aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen tuntuu löytyvän rahoitusta, mutta entäs kaikki muu opetukseen liittyvä? 

”Se, että otamme jatkuvasti enemmän opiskelijoita korkeakouluihin, lisää opiskelijoiden määrää, mutta vähentää esimerkiksi opettajien resursseja ja sitä kautta vaikuttaa opetuksen laatuun. Työaika pysyy samana, mutta työmäärä suurentuu vuosi vuodelta. Rahoitusta tarvitaan myös kasvavaan resurssitarpeeseen”, summaa SONK:in liittohallituksen jäsen Rosamari Rissanen.

Suomen osaaminen nousee sillä, että tarjoamme opiskelijoille laadukasta koulutusta ja pystymme tarjoamaan sitä mahdollisimman monelle halukkaalle. Iso aukko osaamisen kehittämisessä ovat he, jotka lopettavat koulutuksen kesken tai joiden opiskelut venyvät monta vuotta suunnitellun yli. Ymmärrettävästi osan vievät työt mukanaan, mutta meidän tulee rakentaa niin kannattava koulutusjärjestelmä, että sitä ei haluta jättää kesken. 

”Me opiskelijat olemme niitä, joiden ammattitaitoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Ja oli koulu mikä tahansa, me kehitämme ammattitaitoamme siellä. Opetusresurssien parantamisen lisäksi tarvitsemme paremman opintotukijärjestelmän. Jos ei tule toimeen, ei se kannusta opiskelemaankaan. Oravanpyörä on valmis, ja meidän tulee pysäyttää se ennen kuin on liian myöhäistä”, sanoo Rissanen.

Opiskelijat tarvitsevat laadukkaan opetuksen, turvatumman toimeentulon, tehokkaat palvelut ja sen, että meidät otetaan huomioon kunnassa tai kaupungissa, jossa elämme. Kelan opintolainan takaisinmaksu ei ole yksin riittävä kannuste, vaan tarvitsemme koko opiskelujen läpi kantavan porkkanan. Se, että työpaikkailmoituksiin lisätään jatkuvasti yleistynyt vaatimus kolmannen asteen koulutuksesta ei ole kannuste – se on pakko.

Ratkaisu ei tule nyt tai huomenna, mutta katseet on suunnattava sitä kohti. Panostetaan siis opetuksen resursseihin ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Aloitetaan siitä, että otetaan katse pois pelkästään aloituspaikkojen määrän lisäämisestä. SONK vaatii, että suomalaisen koulutuksen laatuun kiinnitetään enemmän huomiota. Opettajille taataan esimerkiksi lisähenkilöstön myötä lisää resursseja opetukseen ja henkilökohtaiseen palautteeseen sekä ohjaamiseen. Sijoitetaan erilaisiin opiskelijoiden palveluihin, jotta tarvittava tuki on helposti ja nopeasti saatavilla. Lisäksi tuetaan opiskelijoita, jotta mahdollisimman harva jättäisi koulutuksen kesken. 

Lisätiedot:
Rosamari Rissanen
liittohallituksen jäsen
rosamari.rissanen@gmail.com

Ville Kurtti
Puheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi
+358451129299