Puheenjohtajan vapputervehdys: Vanhaan ei ole paluuta, joten luodaan yhdessä uusi parempi normaali

Vappu on itselleni ja sosialidemokraattisille opiskelijoille erityisen tärkeä juhlapäivä, sillä siinä yhdistyvät erilaiset opiskelija- ja työväenliikkeen perinteet. Opiskelijoille vappu ja sitä edeltävä aika on juhlan ja yhteisöllisyyden aikaa koostuen erilaisista juhlista ja perinteistä. 

Sosialidemokraattiselle liikkeelle työväenjuhla vappumarsseineen, työväenlauluineen ja poliittisine puheineen. Molemmissa keskeisessä osassa on yhteisö, mikä tekee poikkeusaikojen vapunvietosta erityisen haastavaa. Vappulivet, videot ja etätilaisuudet eivät voi korvata vappumarssin ja yhteislaulun tunnelmaa, yhteistä aikaa tai puistopiknikkiä.Toivottavasti tämä kuitenkin jää viimeiseksi etävapuksi.

Rokotusten eteneminen ja koronatilanteen vähittäinen paraneminen luovat toivoa normaalimmasta ja yhteisöllisemmästä kesästä. Emme kuitenkaan voi koronan jälkeen vain palata siihen vanhaan normaaliin niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Korona on kriisiyttänyt jo ennestään huonon opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen tilanteen, mutta jo ennen koronaa tilanne oli vakava ja mielenterveysongelmat hälyttävän yleisiä. Paluu vanhaan normaaliin tarkoittaisi vain opiskelijoiden polttamista loppuun ja mielenterveysongelmien yleistymistä ja pahentumista sekä opiskelijoiden pitämistä kaikista pienituloisempana ryhmänä, joista merkittävä osa on pakotettu velkaantumaan elääkseen.

Paluuta tuohon vanhaan normaaliin ei ole muutenkaan enää ole meille hyväksi, sillä meidän tulee globaalisti merkittävästi muuttaa tottumuksiamme, ajatteluamme sekä yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita ihmiskunnan pahimpien ongelmien, ilmastokriisin ja eriarvoisuuden, ratkaisemiseksi. Vain näin voimme taata hyvän elämän ja tulevaisuuden aivan kaikille.

Vanhaan palaamisen sijaan tulee rakentaa yhdessä uutta, joka pitää paremmin huolta kaikista. Koulutuksessa huomioidaan oppijoiden jaksaminen ja mielenterveystaidot entistä paremmin.Jokaiselle, myös opiskelijoille, taataan riittävä toimeentulo ilman velkapakkoa. Uudessa normaalissa jokainen voi luottavaisesti suunnitella omaa tulevaisuuttaan ilman pelkoa jaksamisestaan, toimeentulostaan ja ilmastokriisistä, sillä olemme onnistuneet  rakentamaan hiilineutraalin hyvinvointivaltion ja lyömään ilmastokriisin globaalisti ja oikeudenmukaisesti. Tällaisesta uudesta normaalista itse unelmoin, mutta yksi jonka ei tarvitse muuttua on vappu. Suurena työväenliikkeen ja opiskelijaliikkeen perinteiden ystävänä haluan jatkossakin kuunnella vappupuheita, seurata patsaan lakitusta, osallistua vappumarsille punalipun kanssa ja laulaa ja kuunnella työväenlauluja hyvien tovereiden ympäröimänä. Vappu on tärkeä yhteisöllinen juhla ja varsinkin pitkän ja raskaan korona-ajan jälkeen tarvitsemme entistä enemmän yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta eikä vain vappuna vaan muutenkin elämässämme ja politiikassamme.

Erittäin hyvää opiskelijoiden ja työväen vappua siis kaikille! Seuraavana vappuna juhlitaan aatetta ja opiskelijuutta tovereiden ja opiskelukavereiden kanssa näiden kahden koronavapunkin edestä!

Ville Kurtti
Puheenjohtaja
+358451129299
ville.kurtti@sonk.fi