SONK ja Vasop: Automaatiojäsenyyttä laajennettava ja toimintaa katettava verovaroin

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä julkaisi tänään 1.3. selvityksen, jossa otettiin kantaa ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyteen. Työryhmä ei nähnyt välittömiä perusteita automaatiojäsenyyden poistamiselle ja korosti ylioppilaskuntien asemaa yliopistojen hallinnossa. Ylioppilas- ja opiskelijakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, jotka toteuttavat lakisääteisiä tehtäviä osana korkeakoulujen hallintoa. Ne eivät ole yhdistyksiä. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien lakisääteisiä tehtäviä ovat esimerkiksi korkeakoulujen hallinnon opiskelijaedustajien valinta, opiskelijoiden yhdyssiteenä toimiminen ja opiskelijoiden yhteiskunnallisen aseman edistäminen.

“Olemme tyytyväisiä, että työryhmä on nähnyt ylioppilaskuntien aseman osana yliopistojen hallintoa perusteena automaatiojäsenyydelle. Nyt olisikin korkea aika ulottaa automaatiojäsenyys myös ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnille, jotka myös toteuttavat lakisääteisiä tehtäviä”, Sosialidemokraattisten opiskelijoiden puheenjohtaja Ville Kurtti linjaa.

Opiskelijakorttimarkkinoiden avauduttua myös muille kuin ylioppilas- ja opiskelijakunnille, kokivat opiskelijakunnat suuren jäsenkadon. Opiskelijakunnissa ei ole tällä hetkellä automaatiojäsenyyttä. Näiden seurauksena monella opiskelijakunnalla on vaikeuksia toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään.

Vasemmisto-opiskelijat ja Sosialidemokraattiset opiskelijat toivovat, että automaatiojäsenyyskeskustelun yhteydessä huomioitaisiin myös ylioppilas- ja opiskelijakuntien rahoituspohja.

“Automaatiojäsenyyden perusteena toimii lakisääteiset velvoitteet. Olisi kuitenkin oikeudenmukaista, että valtio ohjaisi näiden velvoitteiden toteuttamiseksi myös rahaa. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien rahoituksen tulisi perustua jäsenmaksujen sijaan valtion tukeen”, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Anna Lemström jatkaa.

 

Lisätietoja:

Ville Kurtti
Sosialidemokraattisten opiskelijoiden puheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi   
045-1129299

Anna Lemström
Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja
puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi
045-6397273