Sanahelinä ei riitä, opiskelijat tarvitsevat nyt konkreettisia toimia

Korona-aika on ollut meille kaikille hyvin haastava ja erilaisten koronarajoitusten jatkuessa kohta jo vuoden olemme kaikki väsyneitä. Erityisen haastava tilanne on ollut opiskelijoille, joista monet ovat opiskelleet etänä aina viime kevään ensimmäisistä rajoituksista alkaen. Etäopiskelu ja sosiaalisten kohtaamisten merkittävä väheneminen ovat entisestään pahentaneet opiskelijoiden jo valmiiksi kasaantuneita mielenterveysongelmia. Sosiaalisen kanssakäymisen väheneminen ja jatkuva kotona koneen ääressä opiskelu ovat uuvuttaneet opiskelijoita, vähentäneet opiskelumotivaatiota ja tuoneet lisärasitusta.

Samalla ovat peruuntuneet monet harjoittelut, kesätyöt ja kurssejakin on peruttu. Tämän takia myös monien opiskelijoiden toimeentulo on huonontunut. Hallituksen tuomat joustot ovat olleet välttämättömiä, mutta eivät riittäviä. Opiskelijoiden mielenterveyden ja toimeentulon ongelmat ovat paljon pidempiaikaisia ja syvempiä kuin koronakriisin vaikutukset. Toimeentulo on ollut aivan liian alhaisen opintorahan takia tiukilla jo pitkään, opiskelijoilta vaaditaan aina vain enemmän ja valmistumista aina vain nopeammin. Avun saaminen mielenterveysongelmiin on ollut jo pitkään haastavaa ja korkeakoulujen resurssit riittämättömät.

Kaikkeen tähän peilaten hallituksen opiskelijoille osoittaman tiedotustilaisuuden sisältö tuli opiskelijoille melkoisena pettymyksenä. Opiskelijat saivat hallitukselta vain jo useaan kertaan kuultuja fraaseja ja neuvoja. Hallituksen pyrkimykset ymmärtää opiskelijoiden tilannetta ja osoittaa sympatiaa eivät tietenkään ole vähäpätöisiä ja hallituksen jo tekemät toimet kuten opintotuen joustot, nuorten tukeen osoitetut lisäresurssit sekä oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen toimien tukeminen ovat erittäin tärkeitä ja välttämättömiä. Kuitenkin juuri nyt opiskelijat kaipaavat hallitukselta lisää konkreettisia toimia vastaamaan kasvavaan mielenterveyden kriisiin sekä taustalla oleviin pidemmän ajan ongelmiin. Tähän opiskelijaliikkeestä on esitetty paljon hyviä toimia, joista osa voitaisiin tehdä hyvinkin nopeasti.

“Hallituksen tiedotustilaisuus ei vastannut opiskelijoiden hätähuutoon. Kohta vuoden poikkeuksellisen raskaassa tilanteessa eläneet opiskelijat tarvitsevat lisää konkreettisia toimia. Pelkkä sympatia ja neuvot tiedotustilaisuudessa eivät enää auta. Nyt tarvitaan muun muassa lisää opintotukikuukausia, enemmän opintorahaa, panostuksia YTHS:sään ja terapiatakuu hoitoon pääsemisen varmistamiseksi” puheenjohtaja Ville Kurtti vaatii hallitukselta.

“Opiskelijoiden vahvojen reaktioiden taustalla on aito huoli omasta ja ystävien jaksamisesta ja tulevaisuudesta sekä jo tehtyjen toimien riittämättömyydestä. Nuorten ja opiskelijoiden palaminen loppuun nyt ei ole kenenkään etu tai tahto, minkä takia nopeat toimet avun saamiseksi sekä pidemmän ajan toimet opiskelijoiden tukemiseksi tulee aloittaa välittömästi,” Kurtti jatkaa.

Lisätietoja:

Ville Kurtti
Puheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi
0451129299