Hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Ilmastotekoja budjettiriihessä!

Hallituspuolueiden opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat hallitusta toteuttamaan tarvittavat päästövähennykset budjettiriihessä, jotta Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

“Tuore IPCC:n raportti tuo jälleen esiin ilmastotekojen välttämättömyyden. Tutkijat ovat varoittaneet kriisistä jo vuosikymmenet, eikä ongelmana ole ollut tiedon tai tarvittavan teknologian puute. Nyt tarvitaan enää riittävän vahvaa tahtoa ja vähemmän poliittisia kompromisseja. Heti syksyn budjettiriihestä lähtien.” linjaavat Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto ja Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Ville Kurtti.

“Ilmastokriisin seuraukset näkyvät jo nyt Suomessa ja tilanne tulee vain pahenemaan tulevina vuosina, mikäli emme tee kunnianhimoista ilmastopolitiikka. Metsämme palavat ja sadot kuivuvat pelloille, emme voi jatkaa nykyistä menoa! Yksittäisten budjettiriihien lisäksi tarvitsemme pitkäjänteistä puoluerajat ylittävää ilmastotyötä. Nyt valmisteilla oleva ilmastolaki on yksi keino, kunhan laki valmistellaan tarpeeksi kunnianhimoisesti ja se sisältää konkreettisia päästövähennystavoitteita.” Vaativat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Peppi Seppälä ja Brigita Krasniqi.

“Hallituksen tulee toteuttaa ilmastotekoja reilusti ja pitäen kaikki mukana. Tavoitteena ei ole kurjistaa elämää vaan muuttaa yhteiskunnan rakenteita niin, että kestävä elämäntapa onnistuu kaikkialla Suomessa. Oikeudenmukaisen siirtymän rinnalla tärkeintä on päämäärä, eli saavuttaa yhdessä sovittu päästövähennystavoite. On selvää että kaikilta sektoreilta vaaditaan päästövähennyksiä”, toteavat Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen ja Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Eveliina Leskelä.

“Suomi ei ole ilmastotyössä yksin vaan meidän tulee toimia aktiivisesti osana kansainvälistä yhteisöä. Viennistämme huomattava osa menee muualle EU:hun, ja myös  tästä syystä tarvitsemme valtiorajat ylittäviä sääntöjä. EU:n ilmastopaketti on hyvä alku ja meidän tulee tukea paketin kunnianhimoista toteutumista. Ilmastosiirtymän myötä Suomella on myös mahdollisuus olla ympäristöteknologian edelläkävijämaa”, muistuttaa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh yhdessä Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtajan Anna Lemströmin kanssa.

“Ilmastokriisin seurauksiin sopeutumiseksi tarvitaan laadukasta ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusta ja kehitystä. Tämä edellyttää poikkitieteellisyyttä ja tutkimusmäärärahojen lisäämistä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Päätösten on aina nojauduttava viimeisimpiin tutkimustuloksiin, eikä tutkittua tietoa päätöksenteossa saa vähätellä.” sanoo RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids.

Ilmastokriisi ei tunne valtioiden rajoja ja siksi meillä on yhteinen globaali vastuu toimia. Elinkelpoisen planeetan takaaminen tuleville sukupolville on kaiken elämän elinehto. Tekoja tarvitaan nyt!

Lisätietoja:

Ville Kurtti, Sosialidemokraattisten opiskelijoiden puheenjohtaja
0451129299, ville.kurtti[at]sonk.fi

Pinja Perholehto, Demarinuorten puheenjohtaja
0400 596 521, pinja.perholehto[at]demarinuoret.fi

Hanna Markkanen, Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 3846820, hanna.markkanen[at]keskustanuoret.fi 

Eveliina Leskelä, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
358 40 1472251, eveliina.leskela[at]keskustaopiskelijat.fi

Brigita Krasniqi, +358 45 1312554, brigita.krasniqi[at]vihreatnuoret.fi
Peppi Seppälä, +358 40 721 7912, peppi.seppala[atvihreatnuoret.fi
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton tasa-arvoiset puheenjohtajat 

Liban Sheikh, Vasemmistonuorten puheenjohtaja
+358 50 5019721, liban[at]vasemmistonuoret.fi

Anna Lemström, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 639 7273, puheenjohtaja[at]vasemmisto-opiskelijat.fi

Frida Sigfrids, RKP-nuorten puheenjohtaja
+358 40 5910874, frida.sigfrids[at]su.fi