Budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi!

Kevään kehysriihessä opiskelijat ja mielenterveys jäivät valitettavasti muiden asioiden jalkoihin, mutta tämä voidaan vielä korjata syksyn budjettiriihessä. Hallitus teki kevään lisätalousarviossa panostuksia mielenterveyteen, mutta lisää toimia yhä tarvitaan. Sekä opiskelijoiden toimeentulo, että hyvinvointi tarvitsevat kipeästi panostuksia.

“Opiskelijat ovat jo pitkään kaivanneet helpotusta entisestään huonontuneeseen mielenterveyden ja toimeentulon tilanteeseen. Tarvitaan merkittäviä toimia opiskelijoiden palveluiden, tuen ja toimeentulon parantamiseksi. Vähintä, mitä hallitus voisi tehdä on opintotukikuukausien määrän lisääminen, joka tekisi monien opiskelijoiden toimeentulosta varmempaa ja vähentäisi paineita ”, vaatii puheenjohtaja Ville Kurtti.

“Opiskelijoiden hyvinvointiin, koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on myös työllisyyden ja talouden kannalta keskeistä. Hallituksen tuleekin myös torjua valtiovarainministeriön esittämät leikkaukset tutkimuksen rahoitukseen”, Kurtti muistuttaa.

Pitkään jatkuneen etäopetuksen ja sosiaalisten suhteiden vähenemisen jälkeen opiskelijoiden mielenterveys on suoranaisessa kriisissä ja toimia tilanteen parantamiseksi tarvitaan kipeästi yhä lisää mielenterveyden palveluihin sekä opiskelijoiden tukeen ja toimeentuloon. Erityisesti YTHS tarvitsee merkittävästi lisäresursseja tilanteeseen vastaamiseen.

Opiskelijoiden toimeentulo on myös merkittävästi sidoksissa hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä opintojen etenemiseen. Varmempi ja parempi toimeentulo  vähentää velkaantumista, stressiä ja opintoja hidastavaa pakotettua työntekoa. Opiskelijoiden toimeentuloa tuleekin parantaa nimenomaan vähentämällä opintotuen lainapainotteisuutta nostamalla opintorahan tasoa ja vähentämällä lainanosuutta. Opintotukikuukausien määrän lisääminen samoin vähentäisi opiskelijoiden paineita ja tekisi toimeentulosta varmempaa. Tukikuukausien lisääminen myös vähentäisi opiskelijoiden tarvetta tukeutua toimeentulotukeen kuukausien loputtua.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry vaatii seuraavia toimia hallitukselta budjettiriihestä:

  • Valtiovarainministeriön esityksen leikkaukset tutkimukseen peruttava
  • Opintotuen tukikuukausien määrän lisääminen vähintään 55:een
  • Opintorahan tasokorotus vähintään 2017 leikkauksia edeltäneelle tasolle ja lainapainoitteisuuden vähentäminen
  • Lisäresursseja YTHS:lle vastaamaan kasvaneeseen kysyntään
  • Päätös terapiatakuusta

Lisäksi SONK yhdessä kaikkien hallituspuolueiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa vaatii budjettiriihestä ilmastotekoja.

Lisätietoja:
Ville Kurtti
Puheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi
+358451129299