Mari van den Berg ehdolla Demariopiskelijoiden puheenjohtajaksi

Demariopiskelijat julkaisee puheenjohtajaehdokkaidensa esittelytekstit verkkosivuillaan. Toisena on vuorossa Mari van den Berg.
Turun Demariopiskelijoiden (TOSY) Mari van den Berg hakee Demariopiskelijoiden liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023.
Mari on Turun yliopistossa kasvatustieteen maisterivaiheen opiskelija, josta valmistuu luokanopettaja. Työkokemusta on erityisesti koulutusalalta, järjestö- ja nuorisotyöstä.

Tehtävässä onnistumisen kannalta hyviksi ominaisuuksiksi Mari näkee oman kokemuksensa ja osaamisensa korkeakoulupolitiikan ja edunvalvonnan kentältä. Toinen vahvuus on järjestötoiminnan ja hallinnon vahva osaaminen, jota tukee kyky ajatella luovasti. Mari näkee myös hahmottavansa sosialidemokraattisen liikkeen toimintakentän, sekä on jo toiminut menestyksekkäästi valtakunnallisessa vaikuttamistyössä.

Mitä nämä asiat käytännössä ovat?

Korkeakoulupolitiikan ja edunvalvonnan moniosaaja
– Vankka viiden vuoden kokemus paikallisesta ja valtakunnallisesta vaikuttamisesta.
– Osaamista ja tuntemusta opiskelijan arkeen vaikuttavasta edunvalvonnasta korkeakoulujen sisällä, sekä sen ulkopuolella tehtäviin päätöksiin vaikuttamisesta yhdessä muiden opiskelijaedunvalvojien kanssa.
– Omakohtainen kokemus kaikilla yliopiston hallinnon tasoilla ja ammattikorkeakoulun edunvalvonnan haasteiden seuraaminen sekä niihin ratkaisujen etsiminen siellä toimivien opiskelijaedustajien kanssa.

Järjestötoiminnan ja hallinnon taitaja
– Erittäin menestyksekkäästi hoidettuja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan pestejä.
– Taustalla kymmenissä eri hallituksissa ja eri pesteissä toimimista.
– Perusyhdistystoiminta on tuttua, joten energiaa voi keskittää Demariopiskelijoiden toiminnan painopisteiden ja hallinnon uudistamiseen ja kehittämiseen.
– Laajemminkin demariliikkeessä tunnettu toimija.

Laatikon ulkopuolelta ajatteleva uudistaja
– Demariopiskelijoiden hallituksen jäsen viimeisten 2. vuoden ajan: Tietää, millaisia uudistuksia on aloitettu, mikä on toiminut, mikä taas ei ja Marilla on ideoita mitä tehdä seuraavaksi.
– Hyödynnetään jokaisen toimijan osaamista ja paloa toiminnan kehittämisessä tuetusti. Etenkin osastojen toimintaa tuetaan ja yhteydenpitoa parannetaan, tarjotaan käytännön apua viikoittaisessa toiminnassa ja vahvistetaan paikallisten toimijoiden osaamista korkeakoulujen edunvalvonnassa.
– Jaettu johtajuus: Varapuheenjohtajien roolia vahvistetaan. Valta ja vastuu jakautuu useammalle, joka turvaa yhdistyksen toiminnan jatkuvuutta ja vaikuttavuutta. Varapuheenjohtajat ansaitsevat lisääntyneen vastuun myötä myös rahallisen palkkion.
Mari van den Berg