Opintolainasta ei ole aluepolitiikan keinoksi. Alueiden osaajapulaan löytyy muita ratkaisuja.

Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen nosti taas keskusteluun keskustan esityksen opintolainahyvityksestä harvaan asutulle alueella muuttavalle korkeakoulusta valmistuneelle kertomalla aloittavansa asiasta esiselvityksen. Keskustan huoli harvaan asuttujen alueiden osaajapulasta on ymmärrettävä ja korkeakoulutettuja, erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja koulutusalalla, tarvitaan kaikissa Suomen kunnissa, mutta opintolainan ehtojen valjastaminen aluepoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole oikea keino. Opintotuen tarkoituksena on taata toimeentulo täysipäiväisille opiskelijoille ja järjestelmän monimutkaistaminen entisestään muiden tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole kovin hyvä ratkaisu.

Tämän sijaan opintotukea tulee kehittää poispäin lainapainotteisuudesta ja viimeistään sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistuksessa opiskelijat tulee saada tasavertaiseen asemaan muiden ryhmien kanssa luopuen epäoikeudenmukaisesta lainasta kokonaan.

“Itsekin pienestä maalaiskunnasta kotoisin olevana ymmärrän hyvin näiden alueiden huolen ja tarpeen korkeakoulutetuista osaajista nyt ja tulevaisuudessa, mutta sen sijaan, että lisäisimme opintolainaan entisestään uusia kannustimia tai vaatimuksia meidän tulee pyrkiä eroon kokonaan lainapainotteisesta järjestelmästä. Opintotuki on opiskelijoiden toimeentulo, jota tulee kehittää sosiaalipoliittisin tavoittein, ei aluepolitiikan keinona. Lainan kannustimien lisäämisen sijaan tulee opintolainasta päästä kokonaan eroon. Alueiden osaajapulan ratkaisemiseen on muitakin keinoja” puheenjohtaja Ville Kurtti linjaa.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK kannattaa keinoja haja-asutusalueiden osaajapulan helpottamiseksi, mutta ei kannata opintotukijärjestelmän entisestään monimutkaistamista aluepolitiikan käyttöön. Sen sijaan pintotukea tulee kehittää poispäin lainapainotteisuudesta ja varsinkin nykytilanteessa oikeudenmukaisin keino kehittää opintotukea on parantaa kaikkien opiskelijoiden toimeentuloa nostamalla opintorahaa ja lisäämällä opintotukikuukausia.

Osaajapulaan puolestaan SONK esittää muun muassa alojen houkuttelevuuden ja aloituspaikkojen lisäämistä, työhyvinvointiin panostamista, monipaikkaisuuden tukemista, vahvojen julkisten palveluiden varmistamista kaikille alueille sekä nuorten osaajien erityistä tukemista esimerkiksi asumisen suhteen.

Lisätietoja:
Ville Kurtti
Puheenjohtaja
ville.kurtti@sonk.fi
0451129299