Opiskelija, äänestä aluevaaleissa!

Aluevaalit ovat vihdoin täällä! Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi eilen keskiviikkona 12.1. ja varsinainen vaalipäivä on 23.1. Aluevaalit pidetään ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Aluevaaleissa äänestetään valtaan uudet aluevaltuutetut. Aluevaltuutetutettujen tehtäviin kuuluvat sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sekä pelastustoimen järjestäminen uusilla hyvinvointialueella.

Aluevaaleissa on kyse opiskelijoiden kannalta tärkeistä asioista. Tulevat hyvinvointialueet ja valtuutetut määrittävät esimerkiksi sen, miten nuorten, sekä opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdepalvelut hoidetaan tulevaisuudessa. Vaikka Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on opiskelijoiden ensisijainen avuntarjoaja, monet opiskelijoiden tarvitsemat hyvinvointipalvelut tuotetaan julkisen terveydenhuollon puolella. Opiskelijoiden kannalta on ensisijaisen tärkeää, että julkinen terveydenhuolto tuottaa oikea-aikaisesti laadukkaita terveyspalveluja nuorille, sekä opiskelijoille ja, että palvelupolut YTHS:n ja julkisen terveydenhuollon kesken ovat toimivia. Lisäksi terveys- ja sosiaalipalveluiden tulee olla mahdollisimman lähellä arkea ja hoitoon tulee päästä matalalla kynnyksellä. Haluamme, että jokainen opiskelija ja nuori saa tarvitsemaansa apua!

Aluevaaleissa on lisäksi kyse myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden, sekä työntekijöiden tulevaisuudesta. SOTE-henkilöstön palkkaus ja työolot on saatava kuntoon, jotta työntekijät jaksavat raskaassa hoitotyössään ja jotta opiskelijoille, sekä nuorille pystytään tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa. Tehyn mukaan 90% alle 30 vuotiaista hoitajista miettii alanvaihtoa ja vuosi vuodelta AMK-hoitaja opintoihin hakeutuu vähemmän ja vähemmän opiskelijoita. Huonot palkat, sekä raskaat työt ajavat nuoret hoitajat pois alalta ja karut tarinat työoloista, sekä palkasta pistävät nuoret miettimään valintaansa.

Moni opiskelija varmasti ajattelee tällä hetkellä, että “YTHS hoitaa opiskelijat”. Mutta aluevaalit ovat myös opiskelijoiden vaalit. Mielenterveys- ja päihdepalvelut, pelastustoimi, ennaltaehkäisevät palvelut, lasten ja perheiden palvelut, sekä lukemattomat muut palvelut, jotka vaikuttavat opiskelijoiden arkeen ja hyvinvointiin ovat tärkeitä. Meillä opiskelijoina ei ole varaa jättää näitä vaaleja väliin!

Meille Sosialidemokraateille hyvinvointi, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat ydinosaamista. Haluamme, että julkinen terveydenhuolto toimii, että palvelut ovat lähellä arkea, saatavilla matalalla kynnyksellä ja että ne ovat laadukkaita. Siksi kannustamme jokaista nuorta ja opiskelijaa äänestämään näissä vaaleissa vastuullisia ja osaavia ehdokkaita!

Lisätietoja:

Timo Keisala
Puheenjohtaja
Demariopiskelijat SONK
timo.keisala@sonk.fi
±358 451129299

Santeri Kujanpää
2.varapuheenjohtaja
Demariopiskelijat SONK
santeri.kujanpaa@sonk.fi
±358 407425287