Demariopiskelijat vastustaa jyrkästi Sivistan esitystä lukukausimaksujen käyttöönotosta! 

Sivistystyönantajat (Sivista) julkaisi maanantaina 9.10. blogitekstin, jossa esiteltiin Sivistan vaalitavoitteita vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Tavoitteisiin sisältyi se, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön toisen korkeakoulututkinnon maksullisuus kaikille. Demariopiskelijat tyrmää Sivistan esityksen lukukausimaksuista. Sivistan esitys lukukausimaksujen käyttöönottamisesta tulisi vahingoittamaan yhteiskuntaa esimerkiksi vaikeuttamalla jatkuvaa oppimista, lisäämällä opiskelijoiden pahoinvointia rajaamalla koulutusmahdollisuuksia ja lisäksi on riski, että erilaiset koulutukseen liitettävät maksut lisääntyvät jos lukukausimaksuille annetaan hyväksyntä.

Demariopiskelijoiden puheenjohtajan Timo Keisalan mielestä Sivistan esitys on epäonnistunut ja vastuuton: “Sivistan esitys on täysin vastuuton tilanteessa, jossa suomalaisten oppimistulokset huononevat, koulutuksen periytyvyys kasvaa ja jossa opiskelijoiden sosiaalinen tausta, sekä taloudellinen tilanne jo näkyvät vähenevänä haluna kouluttautua. Lisäksi on vaikeaa perustella miten lukukausimaksujen käyttöönotto ensin asteittain ja sitten todennäköisesti laajemmin auttaisi Suomea saavuttamaan 50% korkeakoulutusasteen tulevaisuudessa.”

Koulutuksen maksuttomuus on Demariopiskelijoiden mielestä yhteiskunnallisen sivistyksen kulmakivi, jota ei missään tilanteessa ole hyväksyttävää tuhota erilaisten maksumuurien lisäämisellä. “Jokaisella suomalaisella tulee olla oikeus kouluttautua taustastaan ja varallisuudestaan riippumatta. Lisäksi jokaisella suomalaisella nuorella tulee olla oikeus epäonnistua ja valita toinen tutkinto tai jatkokouluttautua maksuttomasti työelämän ohessa. Jokaisella suomalaisella on oltava myös mahdollisuus sosiaaliseen nousuun oman osaamisensa ja päättäväisyytensä turvin. Siksi koulutuksen maksuttomuutta on suojeltava Sivistan esitystä ja kaikkia muitakin esityksiä vastaan”, Timo Keisala lopettaa.

Lisätietoja
Timo Keisala
Puheenjohtaja
045 1129299
timo.keisala@sonk.fi